James Patrick
DSC07572.jpg

H O N G K O N G

Central - Wan Chai - Shek O - Sai Kung

1 Week

Urban exploring, Dim Sum, Markets, Shek O golf course relaxing, and Sai Kung hikes.

DSC07672.jpg
DSC07562.jpg
DSC07563.jpg
DSC07572.jpg
DSC07627.jpg
DSC07667.jpg
DSC07635.jpg
DSC07631.jpg
DSC07645.jpg
DSC07654.jpg
DSC07656.jpg
DSC07641.jpg
DSC07695.jpg
DSC07720.jpg
DSC07956.jpg